Checklist complexinformatie

  • Voorkom dat je belangrijke informatie vergeet.
  • Alle informatie in één keer uit de systemen halen.
  • Complete checklist gebaseerd op jarenlange ervaring met analyse van woningportefeuilles bij woningcorporaties.
  • Je kunt meteen aan de slag met de analyse van je woningen en complexen.
No opt-in form has been selected

Wees kritisch: waar wil je echt op sturen, en welke gegevens heb je dus echt nodig?

Ritske Dankert (auteur)

Mijn naam is Ritske Dankert, oprichter van De Corporatiestrateeg. Ik heb 15 jaar ervaring met het ontwikkelen, schrijven en doen uitvoeren van beleid bij meer dan 40 corporaties.


Mijn doel is dat corporaties zelf het roer in handen hebben bij het bepalen van hun corporatiebeleid.


Met behulp van deze checklist kun je bepalen welke informatie je nodig hebt om de strategie voor jouw complexen en woningen te bepalen.

Meteen aan de slag met de analyse van je woningen en complexen?

Download onze praktische checklist met alle gegevens die je nodig hebt voor strategiebepaling op complexniveau.

No opt-in form has been selected

"Ritske heeft bij Vestia onderzoek gedaan naar de uitvoering van beleid bij drie bouwprojecten en gebiedsontwikkeling in Schiebroek. Hij wist daarbij het vertrouwen te winnen van de betrokken partijen en zo alle relevante informatie boven tafel te krijgen. Ritske gaat gemakkelijk in gesprek met directeuren, maar ook met woonconsulenten en opzichters."

Jan-Willen Smid

Vestia Rotterdam Noord

"Ritske heeft voor Sint Antonius van Padua gewerkt aan het opstellen van het ondernemingsplan en strategisch voorraadbeleid. Wij hebben Ritske daarbij leren kennen als een pragmatisch, kritisch en betrokken adviseur."

Cock van Leeuwen

Sint Antonius van Padua

"Voor woningcorporatie Provides heeft Ritske op een prettige en gedegen wijze gewerkt aan woningmarktonderzoek, waarbij hij samen met ons een goede vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar concreet strategisch voorraadbeleid heeft bereikt. Wij hebben Ritske daarbij leren kennen als een inhoudelijk sterke en prettige persoonlijkheid."

Marieta Peek

Provides

Welke complexinformatie heb je nodig? 

Beslissen over maatregen voor complexen en woningen: je hebt er veel informatie voor nodig. Met dit e-boek kun je eenvoudig het overzicht bewaren.

No opt-in form has been selected