arrow_drop_up arrow_drop_down
Video Aspect Ratio: 4:1

Werkgroepen

Samen aan de slag met jouw strategie

Werkgroepen voor corporaties

Wil je serieus aan de slag met portefeuille- en assetmanagement? Binnen onze werkgroepen werken corporaties samen aan het verbeteren en uitvoeren van hun strategie. We helpen elkaar waar we kunnen. Onder begeleiding van De Corporatiestrateeg, en met hulp van experts op alle benodigde deelgebieden.

Werkgroep Asset Management

Dé manier om asset management te laten werken.

Werkgroep Portefeuillesturing

Werk samen doelgericht aan de optimale portefeuille voor de toekomst.

Je kunt nu aansluiten bij de volgende werkgroepen

Werkgroep Portefeuillesturing

Samen met de andere werkgroepleden van de werkgroep portefeuillesturing en De Corporatiestrateeg breng je de volkshuisvestelijke behoeften in je werkgebied nog beter in beeld (of actualiseer je deze inzichten). Samen maken we de vertaling naar een actuele wensportefeuille. Daarbij letten we onder meer op voldoende betaalbare en duurzame woningen. Verder borgen we de praktische uitvoering van de portefeuillesturing bij jouw corporatie. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in deze werkgroep.

Werkgroep Asset Management

Samen met De Corporatiestrateeg en de andere werkgroepleden sluit je je Asset Management aan op de jaarcyclus van jouw corporatie. We gaan onder meer aan de slag met data, complexplannen en het verbeteren van de financiële én maatschappelijke prestaties van je vastgoed.

Deze werkgroep zit vol, je kunt je aanmelden voor de wachtlijst.

Meer informatie

Plan een belafspraak met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg. Dan praat ik je vrijblijvend bij over de mogelijkheden van de werkgroepen.
Cookies