Werkgroepen voor strategie en beleid [voor woningcorporaties]
arrow_drop_up arrow_drop_down
Video Aspect Ratio: 4:1

Werkgroepen

Samen aan de slag met jouw strategie

Werkgroepen voor corporaties

Wil je serieus aan de slag met strategie en beleid? Binnen onze werkgroepen werken corporaties samen aan het verbeteren en uitvoeren van hun strategie. We helpen elkaar waar we kunnen. Onder begeleiding van De Corporatiestrateeg, en met hulp van experts op alle benodigde deelgebieden.


Kenmerken van onze werkgroepen:

  • Groepen van 5 tot 8 corporaties die elkaar helpen en van elkaar leren.
  • Geen praatclub, maar actief met elkaar aan de slag om te verbeteren.
  • Samen knelpunten oplossen en plannen smeden.
  • De Corporatiestrateeg zorgt voor toegang tot alle benodigde kennis, externe experts en praktische tools.
Meer informatie

Sluit je aan bij jouw werkgroep

Wil je je aansluiten? Plan hieronder een telefoongesprek in met Ritske,

dan bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

Je kunt nu aansluiten bij de volgende werkgroepen

Werkgroep Asset Management

Samen met De Corporatiestrateeg en de andere werkgroepleden sluit je je Asset Management aan op de jaarcyclus van jouw corporatie. We gaan onder meer aan de slag met data, complexplannen en het verbeteren van de financiële én maatschappelijke prestaties van je vastgoed.
Meer informatie

Werkgroep Betaalbaarheid van het Wonen

Betaalbaar wonen is topprioriteit. Maar je kunt er nog meer aan doen. Samen met De Corporatiestrateeg en de andere werkgroepleden haal je nog meer resultaat uit wat je nu al doet. En je implementeert nieuwe maatregelen. Daarbij zoeken we samen naar de optimale balans tussen de financiële continuïteit voor de corporatie en betaalbaar wonen voor de doelgroep die dat hard nodig heeft.

Meer informatie

Werkgroep Portefeuillesturing

Samen met de andere werkgroepleden en De Corporatiestrateeg breng je de volkshuisvestelijke behoeften in je werkgebied nog beter in beeld (of actualiseer je deze inzichten). Samen maken we de vertaling naar een actuele wensportefeuille. Daarbij letten we onder meer op voldoende betaalbare en duurzame woningen. Verder borgen we de praktische uitvoering van de portefeuillesturing bij jouw corporatie. 

Meer informatie

Meer informatie

Wil je meer informatie over de werkgroepen? Plan hieronder direct een telefoongesprek met Ritske. Dan praat ik je vrijblijvend bij.
Cookies