Verantwoording door corporaties

Corporaties hebben in de afgelopen jaren door schade en schande steeds meer verantwoording moeten afleggen. Aan externe toezichthouders zoals de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de minister en de visitatiecommissie. Maar ook aan huurders, de gemeente en andere lokale belanghebbenden. Door de professionalisering is bovendien ook het kritisch vermogen van het interne toezicht in raden van commissarissen en raden van toezicht toegenomen.