Verantwoording door corporaties

Corporaties hebben in de afgelopen jaren door schade en schande steeds meer verantwoording moeten afleggen. Aan externe toezichthouders zoals de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de minister en de visitatiecommissie. Maar ook aan huurders, de gemeente en andere lokale belanghebbenden. Door de professionalisering is bovendien ook het kritisch vermogen van het interne toezicht in raden van commissarissen en raden van toezicht toegenomen.
Berichten over Verantwoording door corporaties:
Waarom winst of verlies niets zegt over de financiële gezondheid van de corporatie
0
Waarom winst of verlies niets zegt over de financiële gezondheid van de corporatie
Waarom winst of verlies niets zegt over de financiële gezondheid van de corporatie
Dit komt WSW je vragen over je portefeuillestrategie en duurzaamheid (interview)
0
Dit komt WSW je vragen over je portefeuillestrategie en duurzaamheid (interview)
Dit komt WSW je vragen over je portefeuillestrategie en duurzaamheid (interview)
Hoe maak je een maatschappelijk afwegingskader voor je vermogensinzet?
0
Hoe maak je een maatschappelijk afwegingskader voor je vermogensinzet?
Hoe maak je een maatschappelijk afwegingskader voor je vermogensinzet?
Position paper voor de visitatie, hoe maak je die?
0
Position paper voor de visitatie, hoe maak je die?
Position paper voor de visitatie, hoe maak je die?
Waarom zou je als corporatie je kosten vergelijken met andere corporaties?
1
Waarom zou je als corporatie je kosten vergelijken met andere corporaties?
Waarom zou je als corporatie je kosten vergelijken met andere corporaties?
Driekamermodel in de praktijk: wat kun je ermee?
2
Driekamermodel in de praktijk: wat kun je ermee?
Driekamermodel in de praktijk: wat kun je ermee?
Hoe breng je de kostenstructuur van je corporatie in beeld?
0
Hoe breng je de kostenstructuur van je corporatie in beeld?
Hoe breng je de kostenstructuur van je corporatie in beeld?
Corporaties zijn nog rijk, maar het spaargeld raakt snel op
3
Corporaties zijn nog rijk, maar het spaargeld raakt snel op
Corporaties zijn nog rijk, maar het spaargeld raakt snel op
De toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties (ILT): wat doe je ermee?
0
De toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties (ILT): wat doe je ermee?
De toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties (ILT): wat doe je ermee?