Trends voor strategisch voorraadbeleid (SVB) in 2013
06 januari 2013 
2 min. leestijd

Trends voor strategisch voorraadbeleid (SVB) in 2013

Toen strategisch voorraadbeleid in de jaren 1990 steeds gebruikelijker werd ging het vooral over sloop, renovatie en nieuwbouw. We zijn nu echter op een punt gekomen waar zaken als sloop, nieuwbouw en grootschalige renovaties ondergeschikt worden in het SVB. Simpelweg omdat hier geen geld meer voor is. In 2013 worden thema’s als betaalbaarheid en energiezuinigheid definitief de belangrijkste thema’s van het SVB. De gemeente is terug als belangrijke stakeholder. En beleid moet meer dan ooit gericht zijn op uitvoering, SVB, vastgoedsturing of portfoliomanagement. Hoe je het ook noemt, 2013 is het jaar van aanhaken bij structurele verandering of voortkabbelen met ad hoc beslissingen over uw woningvoorraad.

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

De afgelopen jaren is er wel over betaalbaarheid gesproken, maar in 2013 wordt het in meerdere opzichten een onderwerp van levensbelang. Enerzijds vanuit het oogpunt van de beschikbare financiële middelen: kun je voorgenomen maatregelen financieren, en – belangrijker nog – levert de inzet van middelen het hoogst mogelijk (maatschappelijk) rendement op? Aan de andere kant zijn er steeds meer huurders die in financiële problemen komen door werkeloosheid of andere tegenslag. Dat vereist een uitgebalanceerd huurbeleid. Het gaat niet langer om principes alleen, maar ook om faillissementen en huisuitzettingen.

Gemakkelijke maatregelen om snel wat energie te besparen zijn in de afgelopen jaren veelal al genomen. Verder konden corporaties pronken met energie- en duurzaamheidsprojecten in de nieuwbouw. In 2013 zal het energiebeleid definitief een belangrijke plek moeten krijgen in het SVB. Op welke manier kan de bestaande voorraad nog energiezuiniger worden? En welke effecten heeft dat – in combinatie met het huurbeleid – op de betaalbaarheid van de woningen? Dat zijn de vragen die dit jaar bij elke corporatie aan de orde zullen moeten komen.

Volgens het regeerakkoord moeten gemeenten zich weer meer met de werkzaamheden van corporaties moeten bemoeien. Feitelijk was dat altijd al zo, maar in de praktijk wordt in het SVB bar weinig gemeentelijk beleid verwerkt. Na de huurders moeten in 2013 ook gemeenten weer iets vinden van het SVB. Corporaties moeten daarom weer woonvisies gaan lezen, en gemeenten moeten daarin zaken opschrijven waar corporaties iets mee kunnen.

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

En niet alleen de thema’s van het SVB veranderen. Het wordt in 2013 ook tijd om eindelijk werk te maken van de uitvoering van beleid. Eens per vijf jaar een dik rapport schrijven en dat vervolgens af en toe een beetje aanpassen is niet meer van deze tijd. De ontwikkelingen in de corporatiesector volgen elkaar zo snel op dat het opstellen van SVB volledig zal moeten worden ingebed in het dagelijkse werk van de betrokken medewerkers. Bijvoorbeeld door het SVB jaarlijks te actualiseren in samenhang met het opstellen van de meerjarenbegroting.

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen