Trends in vastgoedsturing in 2017
10 januari 2017 
2 min. leestijd

Trends in vastgoedsturing in 2017

2017 is net begonnen, en voor woningcorporaties wordt het wederom een druk jaar. Vastgoedsturing zal dit jaar weer prominent op de agenda komen. Daarbij zijn er een aantal trends waar corporaties in 2017 rekening mee moeten houden.

Binnen de trends in vastgoedsturing in 2017 staan drie kernwoorden centraal: professionalisering, marktwaarde en integratie.

Bij vastgoedsturing zie je dat de externe en de interne toezichthouders steeds meer belangstelling krijgen voor de vastgoedsturing. Ze maken bovendien steeds vaker opmerkingen op het moment dat er volgens hen verbetering mogelijk is.

De Autoriteit woningcorporaties kijkt naar vastgoedsturing. Als de vastgoedsturing onvoldoende op orde is, of wanneer risico’s in de voorraad onvoldoende door de corporatie worden aangepakt, zullen zij corporaties hierop aanspreken. Het is in de afgelopen periode al voorgekomen dat corporaties werd gevraagd nieuw vastgoedbeleid op te stellen.

Ook het WSW kijkt naar de vastgoedsturing in hun business risks analyse. Vanuit het idee dat de vastgoedsturing een hele belangrijke onderlegger is voor de begroting en je investeringskeuzes. En daarmee dus ook voor het verloop van de financiële ratio’s.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Een tweede belangrijke trend die ik zie, is dat het waarderen op marktwaarde steeds meer doordringt in het domein van de beleidsmakers. Op de financiële afdelingen binnen corporaties is marktwaarde inmiddels al bijna een vertrouwd begrip. In 2017 zal de marktwaarde steeds vaker gebruikt gaan worden voor beleidskeuzes en de onderbouwing daarvan.

Met de marktwaarde kijk je vanuit een heel ander perspectief naar je vastgoed in vergelijking met waarderen op bedrijfswaarde. Het is interessant om deze twee waarderingsmogelijkheden naast elkaar te leggen als beleidsmaker, om op basis hiervan beleidskeuzes te maken.

De laatste trend die ik zie voor 2017, is die van integratie. Zowel op het gebied van software als in de wijze waarop je als corporatie naar je vastgoed kijkt.

Integratie van software

Software voor verschillende onderdelen van vastgoedsturing gaat steeds beter op elkaar aansluiten. Hierdoor kun je betere aansluiting vinden tussen de softwareoplossingen die je hebt voor het uitwerken van de wensportefeuille en de maatregelen die je op complexniveau neemt.

Steeds meer corporaties zullen kiezen voor software die zowel het portefeuilleniveau als het assetmanagement omvat. Zo kun je als corporatie een scherpere rolverdeling tussen de portefeuillemanager en de assetmanager faciliteren. De software geeft dan immers precies aan waar de rollen elkaar raken en waar nog open einden zijn.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Volkshuisvestelijk vs. financieel

Een tweede integratie die ik zie, is de volkshuisvestelijke invalshoek die meer samenkomt met de financiële invalshoek. Als beleidsmaker zul je steeds vaker ook de financiële invalshoek bij je vastgoedsturing moeten betrekken. Wat is het financieel rendement van je complexen en is dat in verhouding met het maatschappelijke rendement?

Als corporatie ontkom je er niet aan om meer en meer te gaan integreren tussen de volkshuisvestelijke kijk van de beleidsmaker en de meer financiële kijk van de financiële afdeling.

De volkshuisvestelijke invalshoek en de financiële invalshoek vormen dan niet langer tegenpolen, maar moeten bij de vastgoedsturing in samenhang bekeken worden.

Voorzie jij nog andere trends in 2017 op het gebied van vastgoedsturing? Laat het weten in de reacties.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen