Strategisch Voorraadbeleid

Het strategisch voorraadbeleid van corporaties is erop gericht om de woningvoorraad ook voor de lange termijn geschikt te houden voor de doelgroep. Het strategisch voorraadbeleid bestaat (in het kort) uit een strategische kop met een wensportefeuille voor over 10-15 jaar en een vertaling van die wensen in concrete doelen tot op het niveau van complexen en zelfs op woningniveau.

Pagina 2 van 212