Regiovorming: waar moet je als corporatie op letten?
16 februari 2016 
3 min. leestijd

Regiovorming: waar moet je als corporatie op letten?

In de Woningwet 2015 heeft de minister bepaald dat je als gemeente op zoek moet gaan naar andere gemeenten om samen een woningmarktregio te vormen met minstens 100.000 inwoners. De regelgeving is vooral bedoeld om grote corporaties te voorkomen of zelfs te stimuleren zich op te splitsen. Maar ook voor kleinere corporaties die in twee of drie gemeenten actief zijn kan regiovorming grote gevolgen hebben. Waar moet je als corporatie op letten nu de regiovorming tussen gemeenten het gesprek van de dag is?

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Als corporatie is regiovorming van belang omdat je, na vaststelling van de woningmarktregio’s, één kernregio krijgt toegewezen. Binnen je kernregio mag je je woningvoorraad uitbreiden.

Uitbreiden mag niet meer in het werkgebied buiten je kernregio. Dagelijks beheer, renovaties en sloop/nieuwbouw is nog wel toegestaan. Aankoop van woningen en nieuwbouw niet.

Er zijn een paar uitzonderingen. De belangrijkste zijn:

  • Categorale huisvesters voor bijvoorbeeld studenten of senioren. Zij mogen landelijk blijven werken.
  • Wanneer in een gemeente geen enkele corporatie zijn kernregio heeft, kan door de minister ontheffing worden verleend.
  • Ook wanneer er een monopoliepositie zou ontstaan doordat er binnen een regio maar één corporatie de hele regio bedient, kan aan een tweede corporatie die in die regio al actief is meer vrijheden worden verleend om het woningbezit uit te breiden.

Voordelen van één kernregio

Het belang voor jouw corporatie is om zoveel mogelijk van je werkgebied in één regio te hebben. Dat levert een aantal voordelen op.

In de eerste plaats heb je zo de grootste beleidsruimte om zelf over je woningbezit te beslissen: je behoudt de mogelijkheid om jouw woningbezit in de toekomst uit te breiden.

Daarnaast kun je binnen één regio met één groep gemeenten om tafel zitten om prestatieafspraken te maken. Zeker omdat de gemeenten binnen een regio woningmarktregio geacht worden samen te werken. Bijvoorbeeld door samen een regionale woonvisie te schrijven.

Nadeel van meerdere kernregio’s

Als je als corporatie in twee of meer woningmarktregio’s zou moeten gaan werken ben je nog steeds gehouden als corporatie in over het gehele werkgebied prestatieafspraken te maken.

Als je in verschillende regio’s en gemeenten prestatieafspraken moet maken, wordt dit natuurlijk meteen een stuk gecompliceerder. De verschillende gemeenten zullen namelijk willen dat je zo veel mogelijk prestaties in hun eigen gebied levert.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Wat als je werkgebied niet in één regio past?

Mogelijk ben je niet in staat om je hele woningbezit in één regio te krijgen. Bijvoorbeeld omdat samenwerking met verschillende gemeenten niet van de grond komt. Of doordat je woningbezit dusdanig verspreid is dat dit niet reëel is.

Dan kun je kijken waar je grootste volkshuisvestelijke opgave ligt. Bedenk vooral waar de grootste opgave in mogelijke toekomstige uitbreiding ligt. Buiten je kernregio mag je namelijk nog veel doen met bestaand bezit, maar alleen in de kernregio kun je uitbreiden. Probeer ervoor te zorgen dat jouw kernregio het gebied omvat waar de grootste opgave met betrekking tot uitbreiding ligt.

Aan tafel met gemeenten

Dit zijn een aantal dingen waar je op kunt letten als je om tafel zit met de gemeenten. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die voorstellen voor regiovorming formuleren. Tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn zal de minister die voorstellen vermoedelijk een op een overnemen.

Heb je een vraag, opmerking of een aanvullende tip? Laat het hieronder weten.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen