Passend Toewijzen in vier stappen in je huurbeleid
28 juli 2015 
2 min. leestijd

Passend Toewijzen in vier stappen in je huurbeleid

Passend toewijzen heeft veel corporaties de afgelopen periode al volop bezig gehouden. Veel regio’s hebben de regels voor woningtoewijzing inmiddels aangepast.

Om de primaire doelgroep goed te kunnen blijven bedienen is het belangrijk om in het huurbeleid de juiste keuzes te maken. Zonder passend huurbeleid kan toewijzen (nog meer) vervelende consequenties hebben voor lagere inkomens. Kunnen er bij de huidige streefhuur bijvoorbeeld nog wel woningen aan deze doelgroep worden aangeboden?

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Door het volgen van deze stappen ontwikkel je een passend huurbeleid waarmee je de lage inkomensgroepen ook in de toekomst kunt blijven bedienen.

Stap 1: hoe passend wijs je al toe?

Als eerste is het van belang om je uitgangssituatie vast te stellen. Hoeveel is er in de afgelopen jaren passend toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens? Dit is te berekenen met gegevens van het Corporatie Benchmark Centrum. Maar je kunt ook de kant-en-klare en gratis QuickScan Passend Toewijzen die ik alvast voor je maakte downloaden. Hiermee krijg je inzicht in de omvang van het probleem en kun je jezelf vergelijken met collega corporaties in de regio.

Stap 2: aantal huurtoeslagontvangers

Onderzoek de omvang van de primaire doelgroep met een inkomen tot de huurtoeslaggrens op dit moment en in de toekomst. Bekijk ook de slagingskansen van verschillende inkomensgroepen op de huurmarkt. Via het statline.cbs.nl kun je bij het onderdeel ‘Nederland regionaal’ cijfers over de gemeenten in je werkgebied opvragen. Op datawonen.nl vind je meer informatie over het aantal huurtoeslagontvangers.

Stap 3: hoeveel goedkope woningen heb je nodig?

Bepaal hoeveel goedkope en betaalbare woningen je in de optimale situatie nodig hebt om lage inkomensgroepen een acceptabele slagingskans te bieden. Wat een acceptabele slagingskans is voor lage inkomens bepaal je als corporatie natuurlijk in samenspraak met belanghebbenden. Hou er rekening mee dat veel urgente groepen relatief vaak een lager inkomen hebben. Eventueel kun je voor verschillende doelgroepen verschillende slagingskansen hanteren. Het aantal benodigde goedkope en betaalbare woningen hangt natuurlijk ook af van de uitkomsten uit stap 2.

Stap 4: welke maatregelen zijn gewenst en haalbaar?

Bepaal welke aanpassingen aan het bestaande woningbezit gewenst en haalbaar zijn. Met andere woorden: hoe kun je ervoor zorgen dat de slaagkans uit de vorige stap werkelijkheid wordt? Je kunt hierbij denken aan het corporatie breed aanpassen van de huurprijsniveaus, maar bijvoorbeeld ook aan het differentiëren van prijsniveaus tussen verschillende woningtypen of doelgroepen. Met behulp van het driekamermodel kun je overigens meer grip krijgen op de afweging tussen het inzetten van vermogen voor het huurbeleid en anderzijds bijvoorbeeld nieuwe investeringen of leefbaarheidsuitgaven.

Lees ook het artikel over twee oplossingen voor passend toewijzen.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen