Bijzondere doelgroepen van corporaties

Specifieke doelgroepen vragen vaak specifiek beleid van corporaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders, jongeren, senioren en doelgroepen met een psychische of lichamelijke beperking.  In deze categorie plaats ik artikelen over bijzondere doelgroepen.