Presteren volgens Belanghebbenden

Presteren volgens Belanghebbenden is een van de perspectieven waarop een woningcorporatie wordt beoordeeld tijdens een maatschappelijke visitatie. Dit perspectief is onderdeel van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties.

Het uitgangspunt van Presteren volgens Belanghebbenden is de beoordeling van de prestaties van de corporatie door haar belanghebbenden, zoals gemeenten en huurders.
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Deze belanghebbenden beoordelen de corporatie met behulp van een rapportcijfer (1-10). Ze mogen een cijfer geven over de mate waarin zij tevreden zijn over de maatschappelijke prestatie van de corporatie, de relatie en de wijze van communicatie met de corporatie en de mate waarin ze invloed hebben op het beleid. Tot slot mogen belanghebbenden suggesties doen voor verbeteringen.

Een visitatiecommissie fungeert bij dit onderdeel in principe als ‘doorgeefluik’ voor de belanghebbenden. Uiteraard stelt een goede visitatiecommissie wel kritische vragen aan belanghebbenden. Zo wordt het oordeel ook duidelijker voor de corporatie.

Naast Presteren volgens Belanghebbenden, wordt tijdens een visitatie ook gekeken naar de perspectieven ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’, ‘Presteren naar Vermogen’ en ‘Presteren ten aanzien van Governance’.

(Bron: SVWN)
Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.
Reactie plaatsen