Basishuur 2018

De basishuur van een sociale woning is het gedeelte van de huursom die de huurtoeslagontvanger zelf moet betalen.

Elk huishouden dat recht heeft op huurtoeslag moet altijd zelf een deel van de huurprijs betalen. Dit bedrag wordt de basishuur genoemd. Het verschil tussen de basishuur en de daadwerkelijke huur wordt geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de huurtoeslag.

De minimum basishuur wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en geldt als norm voor de huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen. De minimum basishuur voor 2018 is als volgt:
  • Jonger dan AOW-leeftijd:

    • Alleenstaand €225,08
    • Meerpersoons €225,08


  1. Ouder dan AOW-leeftijd

  • Alleenstaand €223,26
  • Meerpersoons €221,45

(Bron: Rijksoverheid.nl)
Reactie plaatsen