Wat is de DSCR (Debt Service Coverage Ratio)?

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) was tot 2018 één van de financiële ratio’s van het risicobeoordelingsmodel voor corporaties van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij het berekenen van de DSCR voor corporaties keek het WSW hoe vaak de corporatie vanuit de operationele kasstroom de rente plus de aflossing van de leningen kon betalen. (Bron: WSW)

De DSCR van corporaties moest minimaal 1.0 zijn. Dat betekende dat de corporatie over een langere periode minimaal de rente én aflossing moest kunnen betalen uit de operationele kasstroom, zoals de huurinkomsten.  (Bron: WSW)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

DSCR niet langer onderdeel van financiële beoordeling corporaties

Begin 2018 werd bekend dat het WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een gezamenlijk beoordelingskader hebben ontwikkeld om corporaties te toetsen op hun financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en governance & organisatie. Met de komst van dit nieuwe beoordelingskader, is de DSCR niet langer onderdeel van de financiële beoordeling van corporaties.

De financiële ratio’s waarop het WSW en de Aw in het gezamenlijke beoordelingskader wel op sturen, zijn de Interest Coverage Ratio (ICR), de Loan to Value (LtV), Solvabiliteit en de dekkingsratio.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen