Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

De energieprestatiecoëfficiënt (afgekort EPC) drukt de energie prestatie van een woning uit. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

De EPC-norm in het bouwbesluit

In het Bouwbesluit is de maximale hoogte van de EPC vastgelegd. Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen 0,4. Voor utiliteitsgebouwen gelden andere EPC-waarden. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Wat betekent de waarde van de EPC?

De EPC waarde wordt dus uitgedrukt in een getal. Een EPC waarde van 1,0 staat voor de energie die een gemiddelde woning met bouwjaar 1990 nodig had.

Een woning met een EPC-waarde van 0,5 gebruikt dus bijvoorbeeld nog maar 50% van de energie van een vergelijkbare woning uit 1990.

EPC vanaf 2021 vervangen door BENG

Vanaf 2021 wordt de EPC vervangen door een nieuw systeem genaamd BENG. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is een vastgestelde norm geldig voor de gehele EU. In 2021 moeten alle nieuwe woningen voldoen aan BENG.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.
Reactie plaatsen