Circulaire economie in vastgoed

Een circulaire economie is een economisch systeem waarin hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt en waardevernietiging geminimaliseerd. (Bron: MVO Nederland)

Een circulaire economie gaat een stap verder dan een duurzame energievoorziening. Bij verduurzaming ligt het accent namelijk vaak op een lager energiegebruik, terwijl binnen een circulaire economie het accent op grondstoffen ligt. Nederland heeft als doel in 2050 een volledige circulaire economie te zijn.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Hoe zit het met de circulaire economie in de corporatiesector? Volgens Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, is de corporatiesector klaar voor de circulaire economie:


Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Corporaties investeren veel kapitaal in gebouwen en woningen. Het levert corporaties economisch dan ook enorm veel op om te kijken hoe ze de levensduur van hun investeringen kunnen verlengen en hoe het hergebruik van bouwcomponenten (met behoud van hun oorspronkelijke waarde) mogelijk gemaakt kan worden.
Binnen een circulaire economie worden gebouwen beschouwd als grondstoffenbank: het zijn enorme opslagplaatsen van waardevolle materialen en grondstoffen. Circulair bouwen betekent het hergebruiken of upcyclen van (bouw)afval. Ook zullen biomassa toepassingen centraal staan. Zo vermindert de uitstoot en wordt minder beslag gelegd op schaarse grondstoffen.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Nederland loopt voorop op het gebied van circulair bouwen. Een aantal voorbeelden van circulaire bouwprojecten zijn:
  • Stadskantoor Venlo: bij de bouw en inrichting van het stadskantoor in Venlo zijn de circulaire uitgangspunten van cradle-to-cradle (C2C) gebruikt. Volgens deze principes bestaat afval niet: alle producten zijn zo ontworpen dat ze steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van C2C-oplossingen die gebruikt zijn: een groene klimaatgevel, een elofytenveld voor afvalzuivering, zonneschoorsteen, warmte- en koudeopslag en een kas als groene long.
  • Park 20|20: dit duurzame kantorenpark heeft als visie een ‘werkomgeving zonder stekker’. In park 20|20 is duurzaam bouwen, een inspirerende werkomgeving en hoge kwaliteit optimaal geïntegreerd. De energievraag is maximaal gereduceerd en de resterende benodigde energie wordt zoveel mogelijk ter plekke opgewekt. Zo worden restromen en afval gerecycled en wordt het gebruik van schoon drinkwater gereduceerd tot 10% door het toepassen van een grijswater-circuit.
  • Circl: ABN Amro bouwde in 2016 het circulair paviljoen Circl. Circl maakt onder andere gebruik van isolatie door spijkerbroeken, hergebruikt meubilair en een demontabel ontwerp. Er is ook verder gekeken dan naar het gebouw zelf: medewerkers dragen bedrijfskleding gemaakt van oude petflessen en in de horeca werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ABN AMRO schreef in 2017 een sectorrapport over circulair bouwen. In dit rapport komt onder andere naar voren dat zij de samenwerking tussen corporaties, gebruikers en projectontwikkelaars als voorwaarde zien om een circulaire economie in de vastgoedsector te kunnen realiseren. Meer over circulair bouwen in de bouw-& vastgoedsector is te lezen in het ABN AMRO sectorrapport.
Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.
Reactie plaatsen