BENG

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen in Nederland BENG zijn. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)


Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Van EPC naar BENG

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Alle landen binnen de EU zullen vanaf 2021 hun energieprestatie-eisen gaan uitdrukken in de vorm van BENG indicatoren. Met invoering van BENG, verdwijnt in Nederland de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

De drie BENG indicatoren

Het beoordelen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw gaat met behulp van drie BENG indicatoren. Deze zijn als volgt (Bron: Passief Bouwen.nl):
 • De energiebehoefte;
 • Het primair fossiel energiegebruik;
 • Het aandeel hernieuwbare energie.

 • De energiebehoefte is de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator is dus een maat voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Isolatie, kierdichtheid en slim gebruik van warmte en licht van de zon hebben daar invloed op.

  De tweede BENG indicator betreft de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig zijn om de energiebehoefte in te vullen. In deze indicator worden dezelfde energieposten opgenomen als in de huidige EPC-berekening gebeurt. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, energiezuinige verlichting, PV-panelen et cetera bieden een uitkomst.

  De laatste indicator is het percentage hernieuwbare energie in verhouding tot het totale energiegebruik. Onder hernieuwbare energie verstaan we bijvoorbeeld de opbrengst uit zonnepanelen, warmtepompen, biomassaketels en windenergie.

  BENG voor bestaande bouw

  De BENG-eisen gelden in eerste instantie alleen voor nieuwe woningen en gebouwen. Het BENG beleid voor bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.
Reactie plaatsen