Betaalbaarheid: kansen van de wet doorstroming huurmarkt
26 april 2016 
2 min. leestijd

Betaalbaarheid: kansen van de wet doorstroming huurmarkt

Welke kansen biedt de wet doorstroming huurmarkt voor de betaalbaarheid van je woningen? In dit artikel ga ik in op twee onderdelen uit de wet: de huursombenadering en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

De wet doorstroming huurmarkt is in feite een combinatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben, en de huursombenadering.

Wanneer je je huurbeleid gaat actualiseren zul je streefhuren voor elk complex of elke woning vaststellen. Dit werd in het verleden door corporaties vaak op corporatieniveau vastgesteld op een bepaald percentage van de redelijke huur.

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het verstandig om niet één streefhuurpercentage voor je hele bezit te kiezen, maar hierin te differentiëren. Zo kun je de betaalbaarheid van je woningen optimaal afstemmen op de inkomens van je huurders en woningzoekenden.

Welke methode je in je huurbeleid ook kiest, je zult uiteindelijk voor al je woningen een bepaalde streefhuur in gedachten hebben. Met de instrumenten uit de wet doorstroming huurmarkt kun je ervoor zorgen dat je sneller naar die streefhuur toegroeit. Dit kun je doen op twee manieren.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Met de huursombenadering kun je binnen je bezit variëren in huurverhoging op basis van woningkenmerken. Zo kun je bij sommige woningen meer huurverhoging vragen en bij andere woningen de huur minder verhogen of zelfs verlagen.

Met de huursombenadering kun je de dus differentiëren op woningniveau, terwijl je op corporatieniveau nog steeds dezelfde huursom bereikt.

Woningen met een groot verschil tussen de feitelijke huur en de streefhuur kun je zo met grotere sprongen in de richting van de streefhuur brengen.

Voor de betaalbaarheid biedt dit kansen om een deel van je woningen met een lagere streefhuur ook sneller omlaag te brengen in huur. Je kunt dit immers compenseren met duurdere woningen in je bezit.

De inkomensafhankelijke huurverhoging kun je toepassen voor de woningen waarin de doelgroep met een wat hoger inkomen woont.

Dit biedt net als in de afgelopen jaren de kans om woningen voor de lagere inkomens iets minder in huur te verhogen, en dit te compenseren met de huur van huishoudens met een hoger inkomen.

Dilemma’s bij extra huurverhoging voor hogere inkomens zijn er echter ook:

  • Armoedeval: hoe voorkom je dat middeninkomens door stapeling van extra huurverhoging en het gebrek aan huurtoeslag in de praktijk in financiële problemen komen?
  • Hoe verhoudt de inkomensafhankelijke huur zich tot de rol die je als corporatie mogelijk voor de middeninkomens wilt spelen?
  • Hoe zorg je, ondanks de inkomensafhankelijke huurverhoging, voor gemengde wijken?

Deze dilemma’s zul je in je huurbeleid moeten bespreken om een transparante en uitlegbare keuze voor het wel of niet toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging te maken.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Heb je een vraag, opmerking of een aanvullende tip? Laat het hieronder weten.

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen